man office home pg
 
 
 
本中心由
精神科專科醫生主理,
配合藥物及心理治療,
提供全面服務。


醫生履歷

精神科專科醫生
香港大學內外全科醫學士
英國皇家精神科醫學院院士
香港精神科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(精神科)